Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De afgelopen weken hebben we elke maandag één of twee polls geplaatst in de KBvG app. We koppelen de uitslagen daarvan graag aan je terug. We blijven de polls elke maandag plaatsen en zien graag je reactie op de vragen en stellingen die we aan je voorleggen.

Zie je in je bedrijf aan de cijfers dat meer of minder mensen in de schulden raken vanwege de coronacrisis?
76% van de stemmers constateerde dat het aantal mensen in de schulden door de coronacrisis gelijk is gebleven. 16% zag dat er ondanks de coronacrisis juist minder mensen in de schulden zijn geraakt. 8% gaf aan meer mensen in de schulden te zien raken door de crisis.
Dezelfde vraag zetten we ook uit over bedrijven: zijn er meer of minder bedrijven in de schulden geraakt door de coronacrisis?
Daarop heeft 40% geantwoord dat er meer bedrijven in de schulden zijn geraakt. 30% zag juist minder bedrijven in de schulden en de andere 30% zag dat het aantal hetzelfde is gebleven.

Gerechtsdeurwaarders werken in een keten met schuldhulp en andere partijen. De KBvG moet actief, in plaats van reactief, de samenwerking in de keten oppakken.
89% gaf hier een duidelijk ‘ja’ op. 6% van de stemmers had hier geen mening over. 5% gaf als antwoord: Ja, als er een redelijke verdienste tegenover staat.

Hoe denk je over de onafhankelijkheid die bij het beroep van gerechtsdeurwaarder hoort?
De antwoordopties waren: 
a)    Ik kan nooit 100% onafhankelijk zijn want ik werk in opdracht
b)    Ik bewaak mijn onafhankelijkheid met hand en tand
c)    Beide
d)    Iets anders, namelijk…
44% gaf aan zijn onafhankelijkheid met hand en tand te bewaken en 50% antwoordde ‘beide’. 6% gaf een ander antwoord dat neerkomt op het volgende: nooit een opdracht te zullen uitvoeren die in strijd is met de rechten van een schuldenaar, en te pleiten voor een wettelijke regeling die gerechtsdeurwaarders verplicht om in alle gevallen de volledige kosten conform btag integraal aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Een verbod op welke vorm van korting ook.

Gerechtsdeurwaarders zouden een meldplicht moeten krijgen voor sociale/maatschappelijke probleemsituaties die zij tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden.
69% is het daarmee eens, tegen een passende vergoeding. 5% is het er sowieso mee eens, vergoeding of niet. En 13% is het hier niet mee eens. De laatste 13% vindt dat dat niet alleen bij probleemsituaties het geval hoeft te zijn, het kan ook in geval van leegstand of gegevens kunnen worden gecontroleerd voor waterschappen, gemeenten of Kamer van Koophandel. Tevens wordt aangegeven dat het alleen doenlijk is als er een toegankelijk landelijk systeem voor zou zijn.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen