Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wanneer er op basis van een toevoeging wordt geprocedeerd, worden de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor slechts 75% vergoed. Dit is bepaald in de wet- en regelgeving, echter is de reden voor deze beperkte vergoeding nergens terug te vinden in de wetsgeschiedenis. Ons standpunt is dat het onredelijk is om de gerechtsdeurwaarder onder zijn kostprijs te laten werken. 

De gerechtsdeurwaarder behoort als openbaar ambtenaar en onmisbare schakel tussen de rechtspraak en maatschappij te allen tijde een dekkende vergoeding te ontvangen voor het uitvoeren van ambtshandelingen. Het is niet alleen onredelijk dat tegenover de plicht van de gerechtsdeurwaarder om ambtshandelingen voor minvermogende te verrichten, geen volledige vergoeding staat, maar ook in strijd met het stelsel van het Btag, waarbij een kostendekkende vergoeding voor het werk van de gerechtsdeurwaarder is beoogd. De KBvG is hierover in gesprek met het ministerie.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen