Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het belang en de positie van de gerechtsdeurwaarder in de rechtspraktijk. De taak van de stichting is het bevorderen van onderwijs en onderzoek. Het bestuur van deze stichting wordt benoemd door het bestuur van de KBvG. Op vrijdagmiddag 7 oktober aanstaande organiseert de stichting een symposium met als overkoepelend thema 'Toegang tot het recht' en de rol van de gerechtsdeurwaarder en de actualiteit daarin.

Er zal gesproken worden over de drie fases van een civiele procedure, te weten (1) oproeping, (2) de procedure zelf en (3) de executiefase. In alle drie de fases spelen vragen rond effectieve rechtsbescherming en toegang tot recht. 

Het symposium biedt tevens gelegenheid tot kennismaking met de nieuwe leerstoelhouder, Mr. Dr. Kasper Krzemiński. Sinds september 2021 bekleed Krzemiński de positie van bijzonder hoogleraar aan de UvA en verricht onderzoek en onderwijs op het gebied van het executie- en beslagrecht, met een focus op de positie van de deurwaarder.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen