Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het bestuur heeft eerder besloten het groot ledenonderzoek te verlengen. Het doel van het onderzoek is onder meer de stemming onder de leden te peilen. Daarnaast wordt het onderzoek gebruikt voor historisch perspectief: zijn er zaken waar de leden nu, acht jaar na het eerste en vier jaar na het tweede onderzoek, anders over denken? 

Vanzelfsprekend is het geen probleem als je de enquête in 2015 en/of 2019 niet hebt ingevuld, maar doe dit keer dan wel mee! Ben je lid van de KBvG, vraag dan de enquêtelink op bij het bureau via kbvg@kbvg.nl of gebruik de link die is toegezonden in een van de eerdere e-mails over het onderzoek.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen