Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 1 januari jl. is een belangrijke mijlpaal gepasseerd door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van onze leden, de SNG en de KBvG kunnen we terugblikken op een succesvolle implementatie.

De terugkoppeling van onze leden aan de KBvG en de SNG heeft geleid tot een goed functionerende rekenmodule en een geslaagde implementatie op de kantoren. Ondertussen is de rekenmodule ruim 50.000 keer bevraagd door gerechtsdeurwaarders, waarbij het slagingspercentage inmiddels op 99,96% ligt. Wij zien de toekomstige uitvoering van deze wet dan ook vol vertrouwen tegemoet!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen