Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG reageert geregeld op wetsvoorstellen, onder andere als gerechtsdeurwaarders waarde kunnen toevoegen bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Hetgeen ook hier aan de orde is.
 

Bij de wijziging van het Handelsregisterbesluit heeft de KBvG opgemerkt dat gerechtsdeurwaarders dienen te worden toegevoegd aan de lijst met overheidsinstanties die geautoriseerd zijn het handelsregister te kunnen doorzoeken op naam. Gerechtsdeurwaarders zorgen immers voor rechtshandhaving door de overheid, daarbij hoort een transparante verhaalspositie van de schuldenaar. Met de inzage wordt inzichtelijk of de schuldenaar vermogensbestanddelen heeft in rechtspersonen.
De volledige reactie kunt u hier nalezen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen