Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG, vertegenwoordigers van andere beslag leggende partijen en de Directeur Generaal – het ambtelijk hoofd - van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tekenden vanmiddag de Intentieverklaring Stroomlijning Keten Derdenbeslag (SKD). Partijen geven daarmee een startsein om te komen tot een plan van aanpak om de uitvoering van de wet SKD te realiseren. Op die manier kan het bestaansminimum beter worden gewaarborgd en worden onnodige kosten voor schuldenaren voorkomen. Bestuurslid Oscar Jans is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze intentieverklaring: “Ik ben blij met deze ondertekening. Er ligt nu een stevige basis om verder door te pakken, zodat SKD goed en voorspoedig gerealiseerd kan worden.”

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen