Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) in werking. Dat schrijft staatssecretaris Van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is initiatiefnemer van de nieuwe wet, die de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder maakt. Het proces van beslaglegging wordt bovendien zo ingericht dat beslagleggende partijen beter met elkaar communiceren. 

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd het noodzakelijke bedrag overhouden om van te kunnen leven.

Betrouwbare berekening
Met de invoering van de nieuwe wet hoeft de burger in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan dan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie van de burger, diens inkomen en dat van de eventuele partner.

Eerlijk incasseren
KBvG-voorzitter Michaël Brouwer is blij dat de nieuwe wet volgende maand in werking treedt. ”Als gerechtsdeurwaarders zijn we er klaar voor. Vanuit onze onpartijdige positie zetten wij er altijd op in om eerlijk te incasseren. We willen voorkomen dat mensen met schulden onnodig verder in de knel komen. Een betrouwbare berekening van de beslagvrije voet is daarvoor van groot belang.”

Overgangstermijn
Een aantal organisaties zal iets meer tijd nodig hebben om aan te sluiten op de rekenmodule die is ontwikkeld om de beslagvrije voet te berekenen. Voor hen geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juli 2021. Over een half jaar zal de wet dus bij alle betrokken beslagleggers volledig in werking zijn getreden.

Online burgerportaal
Gelijk met de invoering van de wet komt het burgerportaal www.uwbeslagvrijevoet.nl beschikbaar. Hier kunnen burgers en hun hulpverleners snel en makkelijk informatie vinden en de berekende beslagvrije voet controleren. Als er meer loonbeslagen zijn gelegd, treedt een coördinerende gerechtsdeurwaarder voortaan op als centraal aanspreekpunt voor de burger.

Brede schuldenaanpak
De invoering van de vBVV is onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet. Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet werkt hierin samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties en ook met de KBvG.

Voor meer informatie kbvg@kbvg.nl.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen