Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 23 juni jl. hebben meer dan 40 werkgevers hun intentie uitgesproken om deel te nemen aan de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG), een landelijk platform waar deelnemende werkgevers ervaringen kunnen delen en zich committeren aan het meten en verbeteren van de financiële gezondheid van hun medewerkers. 

Sindsdien hebben de deelnemende organisaties gewerkt aan diverse voorstellen om de financiële gezondheid van werknemers te verbeteren. Vanuit de Malietoren is hieraan actief deelgenomen. In de infographic staan de gezamenlijke doelstellingen van de coalitie, de beoogde bijdrage van werkgevers en het benodigde commitment van iedere werkgever geformuleerd. In de flyer staat het plan van oprichting, dit plan wordt op 29 november a.s. officieel gelanceerd in aanwezigheid van H.M. Koningin Máxima. 

Alle werkgevers kunnen deelnemen aan de coalitie. Aan deelname aan de NCFG zijn wel kosten en voorwaarden verbonden (zie laatste pagina van de flyer). 

Tot slot: kijk ook eens op de website https://www.financieelfittewerknemers.nl/ voor tips en informatie. Vanzelfsprekend kan het dienstig zijn deze website ook onder de aandacht te brengen van werkgevers waarbij loonbeslag wordt gelegd ten laste van een werknemer.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen