Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid zetten de komende jaren samen stappen om de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep ook in de toekomst te waarborgen. Dat hebben ze afgesproken in een uniek convenant dat is ondertekend door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en door voormalig KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

Het is de eerste keer dat Justitie een dergelijk convenant sluit met een juridische beroepsgroep. De ondertekening van het convenant vond plaats via een videoverbinding tijdens de Ledenraadsvergadering van 29 oktober jl.
Bekijk de video die we maakten van dit bijzondere moment.

Minister Dekker over het convenant: “We hebben spannende momenten gekend in de samenwerking, maar in de moeilijke periode rond corona zijn we dichter bij elkaar gekomen. Dat heeft zich nu vertaald in een bestuurlijk convenant met afspraken van beide zijden. Daarmee zorgen we dat onafhankelijke gerechtsdeurwaarders hun rol ook in de toekomst goed kunnen blijven vervullen.”

31 onderwerpen
Onderdeel van de afspraken in het convenant is dat er regelmatig overleg plaatsvindt op alle niveaus en dat de positie van gerechtsdeurwaarders beter wordt meegenomen bij de totstandkoming en wijziging van wetgeving. Daarnaast worden - in lijn met de Commissie-Oskam - de tarieven verhoogd en worden grenzen gesteld aan de prijsafspraken die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken.
Bij het convenant is een bijlage gevoegd met 31 onderwerpen, die in de samenwerking tussen de KBvG en het ministerie de komende jaren op de agenda zullen staan. Daarbij komen belangrijke prioriteiten van de KBvG en het ministerie aan de orde zoals verdere digitalisering, transparantie van vermogen, de rol bij problematische schulden en een tarief bij het voorkomen van een beslag of ontruiming.

Commitment voor de toekomst
Kersverse KBvG-voorzitter Michaël Brouwer is tevreden. “Het belangrijkste van het convenant is dat we hebben uitgesproken, dat de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep een gezamenlijk doel is dat we nastreven,” stelt hij. “Het convenant betekent een wederzijds commitment richting een gezamenlijke toekomst,” vult voormalig KBvG-voorzitter Van de Donk aan. Met het sluiten van het convenant geeft hij het stokje over aan zijn opvolger.

Lees ook het persbericht.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen