Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De huidige berekening van de beslagvrije voet is ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Dat komt omdat mensen hiervoor zelf veel informatie moeten aanleveren. In veel gevallen doen ze dat niet. In 2018 waren er 265.000 beslagen op periodieke inkomsten (salaris en uitkering). In 75 procent van deze loonbeslagen wordt de beslagvrije voet nog te laag vastgesteld. Daarom werd in 2017 de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen. Maar door ict- problemen kon deze wet niet per 1 januari 2019 worden ingevoerd. Nu er nogmaals is uitgesteld zijn deurwaarders een petitie gestart. Zij eisen dat de wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

Beslagvrije voet

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u en uw eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Het is de gerechtsdeurwaarder die, namens de beslaglegger, de beslagvrije voet moet berekenen op grond van de hem bekende informatie. In dit kader willen wij u wijzen op uw informatieplicht, zoals is bepaald in art. 475g Rv, waarmee u verplicht bent de gerechtsdeurwaarder desgevraagd op de hoogte te stellen van uw bronnen van inkomsten. Wanneer uw omstandigheden wijzigen is het verstandig de gerechtsdeurwaarder direct op de hoogte te stellen van alle relevante informatie, zo kan de gerechtsdeurwaarder, namens de beslaglegger, de beslagvrije voet eventueel opnieuw berekenen.

beslagvrije voet
petitie
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen