Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen donderdag vond alweer de laatste ledenraadsvergadering van dit jaar plaats. Het was niet alleen een bijzondere ledenraadsvergadering door het grote aantal verkiezingen dat stond geagendeerd, maar juist ook omdat de vergadering werd voorgezeten door een waarnemend voorzitter. Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad konden de vergadering door omstandigheden namelijk niet voorzitten. 

Aldus ving de vergadering aan met het aanwijzen van Patrick van der Pas tot waarnemend voorzitter, die zich voor de eervolle taak beschikbaar had gesteld. Patrick leidde de ledenraad vervolgens soepel door de volle agenda heen.

Om te beginnen stonden er, zoals gezegd, diverse verkiezingen op de agenda. Voor de vacature van plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad werd Stefano Nocco door de leden benoemd, bij een meerderheid van de stemmen. Voor een vacature in de Vacaturecommissie werd George Pijloo herbenoemd en Mark Nouta werd als nieuw lid benoemd in de Financiële Commissie. Van harte gefeliciteerd Stefano, George en Mark!  

Naast de verkiezingen en de vaste agendapunten, zoals het verslag vanuit het bestuur en vanuit de commissies, werd ook het jaarplan voor 2024 gepresenteerd door de voorzitter van de KBvG, Chris Bakhuis-Van Kesteren. Zij legde de accenten op de onderwerpen voor 2024. Verder is uitgebreid gesproken over de governance van de SNG, stond het onderwerp voor de herziening van de gegevensverstrekking op de agenda en is tot slot gesproken over trends en ontwikkelingen. 

De vergadering werd afgesloten met een dankwoord aan Maarten van Rooij, die zal defungeren met ingang van 31 december 2023 en ruim 23 jaar ledenraadslid is geweest. Daarnaast was het ook de laatste ledenraadsvergadering die Karen Weisfelt in haar hoedanigheid van directeur van de KBvG, bijwoonde. Zij zal de KBvG na ruim zeventien jaar gaan verlaten. Wij wensen Maarten en Karen heel veel succes in hun toekomstige carriere! 

Bij het slot van de vergadering ontvingen de aanwezigen het eindejaarsgeschenk en nadien werd nog lang nagepraat. 
De eerstvolgende ledenraadsvergadering vindt plaats in februari 2024. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen