Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vorige week donderdag, 27 juni 2024, vond er weer een ledenraadsvergadering plaats. Vanwege het vertrek van bestuurslid Barbara ter Kuile per 1 september 2024, stond de verkiezing voor een nieuw bestuurslid op de agenda. Maar dit was uiteraard niet het enige agendapunt. 

Voor de vacature van bestuurslid hadden maar liefst drie kandidaten zich gemeld. Het was dus een spannende vergadering wat ook te merken was aan de opkomst, de tribune zat helemaal vol. Uiteindelijk heeft de ledenraad met volstrekte meerderheid gekozen voor Jeroen Nijenhuis. Hij zal per 1 september toetreden tot het bestuur en een deel van Barbara haar portefuille overnemen.

Naast de verkiezing is met de ledenraad onder meer gesproken over de verslagen vanuit de commissies, het vernieuwde convenant met het Ministerie van Justitie & Veiligheid, waarin 5 onderwerpen geformuleerd zijn die komend jaar bijzondere aandacht zullen krijgen, en is het jaarplan 2024 gepresenteerd. 

Tot slot is er nog benadrukt dat er nog steeds vacatures openstaan binnen de Vacaturecommissie. De Vacaturecommissie brengt advies uit aan de ledenraad en aan de ALV in geval van respectievelijk de verkiezing van een bestuurslid of ledernaadslid. Voorafgaand wordt dan uiteraard een gesprek met de kandidaten gevoerd. Mocht je interesse hebben in een functie in de Vacaturecommissie, laat dit dan weten aan het bureau van de KBvG. De werkzaamheden concentreren zich vooral rondom ALV's en afwisselend bij aftredende bestuursleden.  

De eerstvolgende ledenraadsvergadering staat geagendeerd voor donderdag 19 september 2024. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen