Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Eerst staat deze week natuurlijk de ALV nog op de agenda, maar nog geen week later vindt de laatste reguliere ledenraadsvergadering voor de zomervakantie plaats én met een bomvolle agenda. Verkiezingen, reglementen, notities, vrijwel alles komt aan bod. 

Met het vertrek van Sjef van der Putten valt er een vacature vrij in het bestuur, maar daarnaast verlopen ook de termijnen van Barbara ter Kuile en Oscar Jans. Dat maakt dat er drie vacatures zijn en beide bestuursleden hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Eventuele overige kandidaten voor de derde vacature worden volgende week bekend gemaakt. 

Naast de verkiezingen staan er een aantal reglementen geagendeerd: het Reglement Gegevensverstrekking is aangepast, omdat de gegevensaanlevering in de toekomst niet meer via het CBS zal verlopen, en het Reglement Vacaturecommissie, omdat de Vacaturecommissie zelf een aantal onduidelijkheden constateerde. 

Andere zaken die besproken zullen worden zijn de stand van zaken van Schuldenwijzer, een evaluatie van de heidag van de ledenraad, een voorstel voor het digitaal doen van aangifte, een notitie over de waarborging van de continuïteit van kennis binnen het bestuur, en uiteraard de verslagen vanuit het bestuur en de commissies. 

Een extra ledenraadsvergadering zal worden ingelast op 8 juli 2022, voor de vaststelling van de Gerechtsdeurwaardersverordening. De eerstvolgende reguliere ledenraadsvergadering vindt plaats op 22 september 2022.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen