Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De verkiezing van een nieuw bestuurslid, de behandeling van het beleidsplan voor 2023-2028 en het groot ledenonderzoek. Grote onderwerpen die op de agenda stonden, naast de vaste agendapunten en onder meer het reglement van de Vacaturecommissie.    

Voor de vacature voor bestuurslid heeft Michael Swier zich gemeld. Michael heeft voorafgaand aan de vergadering gesproken met de Vacaturecommissie die ter vergadering een positief advies heeft uitgebracht ten aanzien van zijn kandidatuur. Michael werd in de gelegenheid gesteld zijn kandidatuur toe te lichten en de leden hebben hem de nodige vragen gesteld. Daarna kon worden overgaan naar zijn verkiezing, waarbij hij bij acclamatie met ingang van 1 oktober 2023 werd benoemd. Gefeliciteerd Michael!  

Het KBvG beleidsplan 2023-2028 is gepresenteerd door de gelijknamige commissie. De commissie heeft ruim twee jaar gewerkt aan het plan en voor de totstandkoming gesproken met diverse ketenpartners en stakeholders. De ledenraad heeft het beleidsplan - met een aantal kleine wijzigingen - unaniem vastgesteld. Een mijlpaal! Het rapport zal formeel aan het bestuur worden overhandigd op de ledenraadsvergadering van 19 oktober 2023.

Tot slot is vergaderd over een voorgestelde kleine wijziging in het Reglement van de Vacaturecommissie, een voorstel voor een nieuw groot ledenonderzoek en een voorstel om standaard trends en ontwikkelingen te bespreken in de ledenraad, zodat die mogelijk eerder gesignaleerd worden. Het reglement is opnieuw vastgesteld en wordt spoedig gepubliceerd, het onderzoek is inmiddels al uitgezet onder de leden. Heb je, als lid van de KBvG, nog niet mee gedaan aan dat groot ledenonderzoek? Doe dat dan alsnog! Veel respons zorgt immers voor betere representativititeit. De link voor het onderzoek is eerder per e-mail verzonden, maar kan ook worden opgevraagd bij het bureau van de KBvG.  

De eerstvolgende ledenraadsvergadering vindt plaats op 19 oktober 2023. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen