Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De verkiezing van een nieuw bestuurslid en de presentatie van het KBvG beleidsplan 2023-2028, dat belooft een interessante ledenraadsvergadering te worden. Daarnaast zullen uiteraard de vaste onderwerpen worden besproken, zoals het verslag vanuit het bestuur en de commissies, maar er staat meer op de agenda. 

Voor de aanstaande vacature voor een bestuurslid heeft Michael Swier zich gemeld. Michael heeft gesproken met de Vacaturecommissie die ter vergadering advies zal uitbrengen. Mocht de ledenraad overgaan tot benoeming, dat vangt de eerste termijn van Michael aan op 1 oktober 2023. 

Het KBvG beleidsplan 2023-2028 zal worden gepresenteerd door de gelijknamige commissie. De commissie heeft ruim twee jaar gewerkt aan het plan en voor de totstandkoming gesproken met diverse ketenpartners en stakeholders. De ledenraad wordt verzocht het beleidsplan vast te stellen. 

Verder zal worden vergaderd over een voorgestelde wijziging in het Reglement van de Vacaturecommissie en een voorstel om standaard trends en ontwikkelingen te bespreken in de ledenraad, zodat die mogelijk eerder gesignaleerd worden. Tot slot zal gesproken worden over een voorstel voor de uitvoering van een nieuw groot ledenonderzoek, gezien het laatste onderzoek inmiddels alweer vier jaar geleden is en het onderzoek daarvoor acht jaar. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen