Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vorige week donderdag, 16 februari 2023, vond de eerste ledenraadsvergadering van dit jaar plaats. Het was een lange zit, maar er stonden dan ook veel en belangrijke onderwerpen op de agenda.  

Zo is onder meer gesproken over het beleid en de governance van de SNG, de toekomst van Schuldenwijzer en het digitaal doen van aangifte bij de onttrekking van voertuigen aan beslag. In een periode die duurt tot en met september 2023 wordt de governance van SNG aangepast. Daarnaast heeft de ledenraad ingestemd met de voorgestelde richting voor doorontwikkeling van Schuldenwijzer, waarbij de hoeveelheid informatie die gerechtsdeurwaarders via Schuldenwijzer aan burgers inzichtelijk maken wordt uitgebreid met alle schulden die bekend zijn bij gerechtsdeurwaarders.

Naast deze onderwerpen is er verslag gedaan vanuit de verschillende commissies, over de werkzaamheden van het bestuur en over de ontwikkelingen op internationaal gebied. Het Reglement Vacaturecommissie is opnieuw vastgesteld i.v.m. een wijziging vanwege de Gerechtsdeurwaardersverordening en er heeft een herbenoeming plaatsgevonden voor de KBvG Commissie Meerjarenbeleid 2023-2027. 

De eerstvolgende ledenraadsvergadering vindt plaats op 20 april 2023.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen