Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen donderdag vergaderde de ledenraad van de KBvG voor de eerste keer dit jaar. Het was zowaar niet een hele volle agenda, maar belangrijke agendapunten passeerden de revue. 

Zo werd Berthine Pap door de ledenraad opnieuw aangewezen als voorzitter van de ledenraad voor één jaar, met ingang van 20 april 2024. Dat betekent dat Berthine voor haar derde termijn de ledenraad zal voorzitten. Gefeliciteerd, Berthine! 

Daarnaast is met de ledenraad onder meer gesproken over de verslagen vanuit de commissies, het werkbezoek van de Koning, het traject gegevensverstrekking, het traject van het doen van digitale aangifte en het onttrekken van voertuigen aan beslag, de samenwerking tussen bestuur en ledenraad en zijn tot slot de eerste uitkomsten van het groot ledenonderzoek gepresenteerd. 

De eerstvolgende ledenraadsvergadering staat geagendeerd voor donderdag 25 april 2024. Dan zal onder meer worden gesproken over het convenant met het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen