Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen over de ambtshalve toetsing van de (pre-)contractuele informatieplichten van de handelaar (als bedoeld in art. 6:230m en 6:230v BW) bij koop of afstand door een consument en bij koop buiten de verkoopruimte beantwoord. De HR beantwoordt de vragen door duidelijkheid te geven welke sancties de kantonrechter moet toepassen bij schending van de genoemde informatieplichten. Oscar Boeder maakte een korte annotatie op het arrest.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen