Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In de afgelopen maanden heeft de beroepsgroep zich meerdere malen geconfronteerd gezien met gewijzigde regelgeving, de implementatie daarvan en met werkzaamheden die voortvloeien uit de toeslagenaffaire. Het bestuur is benieuwd hoe de leden die implementaties en werkzaamheden ervaren hebben: wat ging er goed, waar zaten de knelpunten, etc. 

Wij willen die ervaringen graag peilen middels een enquête. De enquêtevragen beslaan de implementatie van de Verordening Grenzen tariefmodellen, de vereenvoudiging van de beslagvrije voet, de modernisering van Rechtsvordering en de toeslagenaffaire. Daarna zal eind september een webinar plaatsvinden waarin deze resultaten worden besproken. De KBvG-leden ontvangen een dezer dagen een uitnodiging voor de enquête. schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen