Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG heeft geadviseerd om de initiatiefwet waarmee bij de terugvordering van bijstand de beslagvrije voet terzijde kan worden geschoven, aan te passen. De KBvG vindt dit namelijk een niet te rechtvaardigen inbreuk op de beslagvrijevoetregeling, zo schrijft zij in een reactie op de internetconsultatie “Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand”.

Deze initiatiefwet dient om schrijnende situaties te voorkomen ten aanzien van het terugvorderingsbeleid. Daarom krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid om te beslissen over de terugvordering en het opleggen van een boete bij schending van de inlichtingenplicht. De KBvG is van mening dat het voorstel een waardevolle mogelijkheid voor gemeenten oplevert om maatwerk te leveren en dat, in aanvulling op het voorstel, terugvordering niet mag leiden tot het bewust wegnemen van zelfs de minimale levensbehoeften van een belanghebbende.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen