Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De minister geeft in zijn reactie aan dat deze tweede wetsevaluatie in grote lijnen laat zien dat de KBvG de aanbevelingen ter harte heeft genomen en de afgelopen jaren de kans heeft gegrepen om zichzelf verder te ontwikkelen en te ontplooien: zo is de verordenende activiteit toegenomen en is de KBvG verworden tot een actieve speler in het publieke debat waar naar geluisterd wordt.

Ook verheugt het de minister dat de onderzoekers zien dat met het door zijn ambtsvoorganger en de KBvG afgesloten convenant een goede weg is ingeslagen naar een duurzame samenwerking. De komende tijd zal de minister in ieder geval een werkbezoek aan de KBvG brengen om nader kennis te maken met het brede werkveld. Bij de uitwerking van de thematafelsessies ziet de minister de KBvG actief het voortouw nemen om overstijgende onderwerpen te agenderen, zoals bijvoorbeeld het proces van een vordering en de belangrijke contactmomenten voor een burger. De KBvG zal nog een formele reactie geven op de aanbevelingen in het evaluatierapport.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen