Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Terwijl onze voorzitter geniet van een welverdiende vakantie, aan mij de komende weken de taak om deze column te verzorgen. En die gaat vandaag- hoe kan het ook anders- over de algemene ledenvergadering van de KBvG van afgelopen zaterdagochtend en de daaropvolgende themamiddag over leesbaarheid van exploten.

De ALV
Ondanks dat de intocht van Sinterklaas op hetzelfde moment plaatsvond, konden we toch weer op een drukbezochte ALV rekenen. Van beginnende stagiairs met net een paar exploten op de teller tot en met gepensioneerde oud-collega’s. Maar ook vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Bft waren aanwezig. Het was zelfs zo druk, dat we stemkastjes voor de leden te kort kwamen. Gelukkig niet iets dat Petra-van-de-stemkastjes niet direct kon oplossen.

Zoals gebruikelijk werd er tijdens de najaars-ALV gesproken over actualiteiten vanuit het bestuur en de ledenraad en werden de begroting en het heffingsreglement voor het aankomende jaar vastgesteld. Daarnaast werd er een groot aantal leden voor de ledenraad gekozen, die ik hierbij van harte feliciteer.

Het middagdeel: leesbaarheid van exploten
Aansluitend op de ALV werd ‘s middags door Tialda Sikkema en Jos Rutten van de Hogeschool Utrecht een bijeenkomst verzorgd over leesbaarheid van exploten. Er was een, bij vlagen pittige, discussie over aan wiens leesvaardigheid we moeten denken bij het opstellen van een dagvaarding. Gaat het dan om de gedaagde, de rechter of allebei? Maar het ging ook over teksten in het algemeen.

Een belangrijke les die de docenten gaven: tekst leesbaarder maken gaat niet alleen om schrappen van moeilijke woorden en het maken van korte zinnen. Het begint bij hoe een tekst eruitziet. Door een goede indeling en het werken met kopjes in de tekst maak je al grote stappen, zelfs zonder dat je aan de inhoud ook maar iets hebt veranderd.

Al met al een afwisselende dag in goed gezelschap. Ik hoop dat we elkaar ook de volgende ALV op 16 juni 2023 weer in groten getale kunnen ontmoeten.

In 2023 intocht én ALV
Tot slot een geruststellende mededeling voor de Sint (en het thuisfront): de najaars-ALV van 2023 zal plaatsvinden in december, als de KBvG haar 30e lustrum viert. Want afgelopen zaterdag werd maar weer eens goed duidelijk waar de loyaliteit van onze leden ligt. En dat willen we de Sint (en het thuisfront) toch ook niet meer aandoen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen