Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Hoge Raad heeft antwoorden geformuleerd op vragen gesteld door de Rechtbank Amsterdam. De Hoge Raad concludeert dat uit het Unierecht niet volgt dat in een consumentenzaak de rechter de wettelijke verzettermijn buiten toepassing moet laten als uit het verstekvonnis niet blijkt of de rechter heeft getoetst aan de Richtlijn oneerlijke bedingen. In de prejudiciële procedure kunnen soms ook derden schriftelijke opmerkingen maken over hoe zij vinden dat de prejudiciële vragen moeten worden beantwoord. In dit geval heeft de KBvG, in samenwerking met één van de partijen en cassatieadvocaat Marc Jansen dergelijke opmerkingen ingediend.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen