Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Initiëren en meedoen. Dat was de kern van de inzet van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in 2022. 
In het Jaarverslag 2022 geven wij een terugblik op de verschillende initiatieven, maatschappelijke ontwikkelingen en effecten op het ambt van de gerechtsdeurwaarder onderbouwd met feiten, cijfers en bevindingen.  
 

Initiëren
We blikken graag met u terug op een jaar waarin de KBvG een actieve rol op zich genomen heeft bij onder andere de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. 
Ook initiatieven als de Verwijsindex Schuldhulpverlening, de ontwikkeling van het Digitaal Beslagregister en de Schuldenwijzer hebben in sterke mate bijgedragen aan de bevordering van een goede uitvoering van het vak van de gerechtsdeurwaarders. 

Meedoen
De KBvG heeft in 2022 een actieve bijdrage geleverd aan verschillende expertisebijeenkomsten en thematafels georganiseerd door het ministerie Justitie & Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Ook heeft de KBvG tal van adviezen geleverd op voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Ontwikkeling
De pbo is opnieuw geëvalueerd en de KBvG is blij met de ontwikkeling die de pbo heeft gemaakt. Maar er zijn ook enkele zaken die verbeterd kunnen worden. Daar werken we onverminderd hard aan.
Verder wordt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt aan de uitvoering van het bestuurlijk convenant en worden gesprekken gevoerd over de financiering van de preventieve werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarders.

De KBvG gaat door op de ingeslagen weg van de in het Jaarverslag 2022 beschreven werkzaamheden. Dat doet KBvG niet alleen, maar samen met haar leden en ketenpartners. 
Die leveren waardevolle inhoudelijke bijdragen en houden het bureau en bestuur van KBvG scherp. Dat komt ten goede aan het vak van de gerechtsdeurwaarder.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen