Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Per 1 januari is het minimumloon omhoog gegaan. Daar moet iedereen in deze dure tijden iets van merken. Ook mensen bij wie beslag gelegd is op bijvoorbeeld het loon. Zij ontvangen een maandelijks bedrag om van te kunnen leven. Dat is de beslagvrije voet.

Deze beslagvrije voet moet herberekend worden, om te zorgen dat er meer wordt overgehouden van het gestegen inkomen. Dat gaat niet automatisch per 1 januari. Dat moet worden aangevraagd bij de gerechtsdeurwaarder.

Op de website Uwbeslagvrijevoet.nl kunt u narekenen of de beslagvrijevoet eventueel omhoog kan. U moet voor die berekening het hogere, nieuwe inkomen invoeren. Als de loonstrook met het hogere inkomen binnen is en het resultaat van de beslagvrije voet een hogere uitkomst geeft in de rekentool, is het advies om contact op te nemen met de beslaglegger.

De gerechtsdeurwaarders staan klaar om de aanvragen voor herberekening zorgvuldig en zo snel mogelijk af te handelen. Dat is een hele klus, hou er rekening mee dat de herberekening even kan duren. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen