Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De coronacrisis is voor ondernemers nog niet ten einde. De verwachting is dat zodra het overgrote deel van de steunmaatregelen ophoudt, er nog een flink aantal ondernemers in de problemen zal komen, bijvoorbeeld omdat ze belastingschulden of huurachterstanden hebben opgebouwd. Dit heeft implicaties voor je dienstverlening aan deze ondernemers. De gratis workshop `Omgaan met emoties van ondernemers in zwaar weer’ biedt gesprekshandvatten voor professionals bij ondernemers met stress, emoties en wanhoop.

De online workshop van ongeveer twee uur wordt in samenwerking met 113 aangeboden vanuit het programma ‘Emotie en Perspectief’ dat zich richt op ondernemers in (emotionele) problemen als gevolg van corona. Het programma wordt uitgevoerd door KVK, Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en VNO-NCW, MKB-Nederland in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van EZK. 

Je kunt 1 PE-punt (cat. III) krijgen voor deze workshop.

Bekijk de flyer voor meer informatie.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen