Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 in werking getreden! De nieuwe, vereenvoudigde beslagvrije voet zorgt voor een betrouwbare berekening van de beslagvrije voet en dus voor een betere bescherming voor de schuldenaar. Gerechtsdeurwaarders en ketenpartners werkten hierbij intensief samen.

Van preadvies naar wet
Dat begon allemaal in 2014 met ons preadvies aan de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Daarin signaleerde de KBvG de problemen met de berekening van de beslagvrije voet in de praktijk. We stelden voor om de berekening te automatiseren en het proces voor de schuldenaar te vereenvoudigen. Het ministerie van SZW integreerde onze voorstellen in een nieuwe wet en nam de implementatie op zich als onderdeel van de Brede Schuldenaanpak. Carsten Herstel (Directeur-generaal, ministerie SZW): “Door het initiatief van de gerechtsdeurwaarders, kunnen we nu de beslagvrije voet implementeren.”

Innovatie
De nieuwe, vereenvoudigde beslagvrije voet is een enorme stap vooruit voor zowel de schuldenaar als de keten van derdenbeslag. Michaël Brouwer, voorzitter KBvG: “De nieuwe, vereenvoudigde, beslagvrije voet is misschien wel de grootste innovatie in de schulden- en incassoketen. Wat de KBvG betreft een voorbeeld van een van de vele innovaties die we de komende jaren willen realiseren. Samen met ketenpartners.”

Meer informatie voor professionals
Als initiatiefnemer van de wet, heeft de KBvG uitgebreid voorlichtingsmateriaal over de nieuwe beslagvrije voet beschikbaar, voor professionals die met de nieuwe beslagvrije voet gaan werken. Op kbvg.nl/vbvv vindt u een overzicht van de materialen die u kunt downloaden en direct kunt gebruiken in uw werk. De komende tijd zullen we de site verder aanvullen met voorlichtingsmateriaal voor schuldenaren.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen