Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gemeenten moeten per 1 januari 2021 gegevens over personen die bekend zijn bij de schuldhulpverlening uitwisselen met schuldeisers, bewindvoerders, kredietverstrekkers, maar ook met gerechtsdeurwaarders. Voor de afstemming over schuldhulpverlening met gerechtsdeurwaarders gaan gemeenten de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) gebruiken.

Dit staat in het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening dat onlangs is gepubliceerd. Voor de communicatie met gerechtsdeurwaarders gaan alle gemeenten en gerechtsdeurwaarders de – al bestaande - Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) gebruiken. VISH is een informatiesysteem van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de NVVK en laat zien of iemand schuldhulpverlening krijgt.
Belangrijkste doel: mensen met schulden tijdig in beeld krijgen en schuldhulpverlening aanbieden.

Logische keuze
Op basis van VISH kunnen gerechtsdeurwaarders en andere gemeenten informatie bij de schuldhulpverlener opvragen. Zo kunnen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners hun acties afstemmen. “Het gebruik van VISH is een logische stap”, zegt Frank Bartelds, woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening legt vast dat gemeenten gerechtsdeurwaarders informeren over wie schuldhulpverlening krijgt. Samenwerking tussen die twee is nodig om mensen met problematische schulden beter te kunnen helpen. In de praktijk gebeurt dat al, maar omdat het over gevoelige persoonsgegevens gaat, is het belangrijk om de bescherming van de privacy ook juridisch goed te regelen. De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) is in het verleden precies voor dit doel ontwikkeld: Informeren wie schuldhulpverlening krijgt, zodat gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners elkaar weten te vinden.”

Geen verplichting
De verwijsindex functioneert al enige jaren en krijgt nu een nog prominentere plek in de communicatie over personen die gebruik maken van schuldhulpverlening. “In de praktijk gebruiken veel gemeenten VISH, maar lang niet allemaal. De nieuwe regelgeving is een mooie aanleiding deze index opnieuw onder de aandacht te brengen als middel om de samenwerking tussen schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders te versterken”, aldus de woordvoerder van het ministerie. “De nieuwe regels verplichten VISH echter niet en schrijven gemeentelijke schuldhulpverlening ook niet een bepaalde ICT-voorziening voor. Maar het ligt natuurlijk voor de hand dat gemeenten deze goed werkende voorziening op grote schaal gaan gebruiken en alle gebruikers aan zullen sluiten. We verwachten dat alle gemeenten en deurwaarders VISH gaan gebruiken.” De KBvG juicht dit toe. Voorzitter Wilbert van de Donk: “We zijn heel blij dat de laatste belemmeringen om met VISH te werken door dit besluit zijn weggenomen. Ik hoop dat het gebruik van VISH een grote vlucht gaat nemen.”

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen