Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 23 mei 2023 vindt er een extra ledenraadsvergadering plaats. De reden van die extra ingelaste ledenraadsvergadering is de bespreking van het Beleidsplan 2023-2028. 

De Commissie KBvG meerjarenbeleid 2023-2028 heeft een eerste concept geschreven van het beleidsplan. Het plan wordt op 23 mei 2023 gepresenteerd aan de ledenraad, die daarop kan reageren, vragen kan stellen en wijzigingsvoorstellen kan doen.  Vervolgens worden die opmerkingen verwerkt, als daar overeenstemming over is, en kan het beleidsplan gefinaliseerd worden. 

Het beleidsplan wordt dan opnieuw geagendeerd voor de ledenraadsvergadering van 22 juni 2023. Tijdens die vergadering wordt het beleidsplan vastgesteld.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen