Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gerechtsdeurwaarders dienden tot nu toe tweejaarlijks kengetallen in bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgens de Verordening Gegevensverstrekking. Vanaf 1 juli vindt er een verandering plaats in het proces, met dien verstande dat de cijfers niet meer worden aangeleverd aan het CBS, maar aan Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), die hiervoor een systeem heeft ontwikkeld: KBvG Gegevensverstrekking.

De kengetallen werden door het CBS verwerkt tot totalen van de beroepsgroep, die niet herleidbaar zijn naar individuele kantoren. De totalen, onderverdeeld in kleine, middelgrote en grote gerechtsdeurwaarderskantoren, worden door de KBvG onder andere gebruikt voor beleidsbesluiten. Gerechtsdeurwaarders krijgen na verwerking een benchmark overzicht voor hun eigen sturing. De verwerking van de gegevens en het beschikbaar stellen van het benchmark overzicht blijven als proces onveranderd.

Het CBS is gestopt met het verwerken van de gegevens die worden aangedragen door gerechtsdeurwaarderskantoren. In 2020 zijn nieuwe beleidsregels in werking getreden voor het uitvoeren van aanvullende dienstverlening door het CBS. Het CBS heeft in 2021 naar aanleiding hiervan besloten de opdracht van de KBvG voor de verwerking van de (half)jaarcijfers van gerechtsdeurwaarderskantoren over te laten aan marktpartijen.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen