Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Team Civiel van rechtbank Oost-Brabant  organiseert jaarlijks een deurwaardersoverleg voor deurwaarders die in het arrondissement Oost-Brabant werkzaam zijn of in dit arrondissement gerechtelijke procedures aanhangig maken.

Tijdens het overleg komen diverse onderwerpen aan de orde die de dagelijkse praktijk van de deurwaarders en rechtbank raken. Deze onderwerpen worden zowel vanuit de deurwaarders als vanuit de rechtbank aangedragen. U kunt daarbij onder meer denken aan onderwerpen als de gang van zaken omtrent ambtshalve toetsing, de verminderde instroom van contradictoire kantonzaken en de uitwisseling van ervaringen met Skype-zittingen. Op dinsdag 17 november 2020 vanaf 14.00 uur vindt weer een overleg plaats (via Skype). Mocht u zich willen aanmelden, meld dat via kbvg@kbvg.nl.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen