Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Met de aanstaande verkiezingen valt er wat te kiezen. Daarom organiseert de KBvG donderdag 2 november het verkiezingsdebat ‘Schulden en invordering: naar een aanpak die werkt’ in Nieuwspoort, Den Haag. Kandidaat-Kamerleden van verschillende politieke partijen gaan met elkaar in debat over armoede, aanpak van schulden en de rol van de gerechtsdeurwaarder. 

Bestaanszekerheid. Eén van de grote onderwerpen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De gerechtsdeurwaarder ziet en hoort de problemen die mensen met schulden ervaren en zoekt naar passende oplossingen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vindt het belangrijk om haar ervaringen en visie aan het politieke veld te laten horen en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Met de aanstaande verkiezingen valt er wat te kiezen, en zeker met elkaar te bespreken welke keuzes er gemaakt moeten worden. Daarom organiseert de KBvG donderdag 2 november het verkiezingsdebat ‘Schulden en invordering: naar een aanpak die werkt’.

Inhoud
Aan de hand van stellingen zullen kandidaat-Kamerleden worden uitgedaagd om met elkaar in debat te gaan over armoede en schuldenaanpak en de rol van de gerechtsdeurwaarder. Rode draad van de stellingen zijn gebaseerd op uitkomsten van het onderzoek door Mr André Moerman en Prof. dr. Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht. Het rapport ‘Schulden kleinhouden, perspectief bieden’ is gefinancierd door de KBvG en wordt op 5 oktober gepubliceerd.
 
Programma
Het debat vindt plaats in Nieuwspoort o.l.v. Tanja Braun en is te volgen via livestream en terug te kijken en delen via social media kanalen. Aansluitend is er een borrel met aanwezigen.

Datum:                                Donderdag 2 november
19:30 uur                            Ontvangst
20:00 – 21:30 uur              Debat
21:30 – 22:30 uur             Borrel

Locatie: Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67 Den Haag

Voor het bijwonen van het verkiezingsdebat is aanmelden verplicht. Stuur een mail aan kbvg@kbvg.nl o.v.v. naam en 'Verkiezingsdebat' 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen