Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Hoge Raad heeft de KBvG gelegenheid gegeven schriftelijke opmerkingen te maken naar aanleiding van door de kantonrechter Amsterdam op 21 december jl. (ECLI:NL:RBAMS:2020:6481) gestelde prejudiciële vragen inzake ambtshalve toetsing aan het consumentenrecht. De KBvG had daarom verzocht omdat deze vragen de gehele beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders aangaan.

De KBvG opent met een aantal algemene opmerkingen over de ervaringen die de gerechtsdeurwaarders en hun opdrachtgevers met ambtshalve toetsing hebben opgedaan. Vervolgens plaatst de KBvG kanttekeningen bij de onverkorte en strikt grammaticale toepassing van artikel 6:230 ev BW in verhouding tot de dagelijkse praktijk. De KBvG hoopt en verwacht dat de beantwoording van de vragen zal bijdragen aan de broodnodige duidelijkheid en werkbaarheid in dit dossier.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen