Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De laatste uren van 2021 tikken weg. We sluiten een roerig jaar af. We hebben veel ondernomen en mooie resultaten bereikt. Ik kom daar in het jaarverslag op terug. 2021 is echter geëindigd met een anticlimax: onze bestuursvoorzitter, Michaël Brouwer, legde zijn functie neer. Hij besloot hiertoe na een uitspraak van de tuchtrechter naar aanleiding van een klacht van het BFT. De KBvG respecteert zijn keuze, die ongetwijfeld moeilijk is geweest.

Hoe jammer we het ook vinden dat er zo abrupt een einde is gekomen aan het vervullen van het voorzitterschap door Michaël, de functie van voorzitter kent een volstrekte continuïteit. De zetel staat nooit leeg. Het bestuur kan haar taken en opdrachten niet laten rusten of afschalen. En dat gaan we dus ook niet doen.

Het bestuur heeft vlak voor het kerstreces de taken opnieuw verdeeld en we zijn klaar om door te pakken. Begin januari 2022 starten we met de procedure om verkiezingen te gaan houden voor de functie van bestuursvoorzitter. En lopende zaken worden voortgezet, nieuwe activiteiten ontplooid.

2021 eindigt ook met een ander afscheid: minister Sander Dekker heeft besloten niet terug te keren in het Kabinet. Onder Dekker hebben we concrete afspraken geformuleerd met het departement. En ik moet u zeggen dat dit een verademing is. Natuurlijk verschillen we wel eens van mening en hebben we elk onze eigen taak. Maar onderaan de streep hebben we één groot gezamenlijk belang, namelijk zorgen voor effectieve toegang tot het recht en rechtvaardige rechtshandhaving. Wij gerechtsdeurwaarders staan midden in de maatschappij en zien dagelijks wat het recht met de mensen thuis doet. Met die kennis en ervaring werken we nu constructief samen met het departement aan een betere toekomst. Zowel Minister Dekker als Michaël Brouwer hebben steeds de organisaties en de achterban betrokken bij de samenwerking. Op die goede basis kunnen wij nu voortbouwen.

De feestdagenperiode brengt voor het bestuur twee weken reces met zich mee. Dit komt op een uitstekend moment. Ruimte voor reflectie en nieuwe plannen maken. Met wat er allemaal op stapel ligt twijfel ik er niet over dat 2022 een mooi jaar gaat worden.

Daar gaan we met elkaar en met onze ketenpartners wel voor zorgen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen