Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Aan de langstlopende formatie in onze geschiedenis is een einde gekomen. We mochten ons gelukkig prijzen dat onze minister voor Rechtsbescherming ook in de demissionaire fase niet heeft geschuwd om belangrijke en soms controversiële punten te realiseren. Ik noem daarbij alleen al als voorbeeld de correctie van de Btag-tarieven.

Het nieuwe jaar gaat van start met de bekendmaking van het nieuwe kabinet, Rutte IV. Uit verschillende hoeken klinkt verwondering of zelfs gemopper over het ontbreken van een rechtenachtergrond bij de nieuwe bewindslieden van Justitie en Veiligheid. Hoewel ik het verrassend vind, ben ik niet direct negatief. Talent, ervaring, visie en persoonlijke drijfveren vormen goede bestuurders. Ook je mogelijkheid om je te omringen met mensen die de juiste kennis hebben. En natuurlijk de wil om met die kennis wat te doen. Zoals ik tegen mijn medewerkers altijd zeg: ‘je hoeft het niet te weten, je moet het wíllen weten.’

Franc Weerwind (D66) wordt de nieuwe minister van Rechtsbescherming. Sinds 2004 is hij burgemeester, de laatste zes jaar van Almere. Als voormalig burgemeester weet hij als geen ander wat handhaving inhoudt. Hoe belangrijk het is om rechten en beleid te realiseren. En hoe daarbij rekening te houden met vaak zo tegengestelde belangen en ideeën. Hij toonde aan een scherp oog te hebben voor zaken waarvoor de gerechtsdeurwaarders zich al lange tijd inzetten. Neem bijvoorbeeld een interview in iBestuur, waarin hij pleit voor het ontsluiten en koppelen van databases voor de schuldhulpverlening. Dat nodigt uit tot een vervolggesprek! De KBvG is sowieso goed in beeld bij het departement van Weerwind. We zullen er uiteraard alles aan doen om de goede samenwerking te behouden. En te versterken.

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD), de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, maakte furore in de Kamer als justitiewoordvoerder. Daarvoor adviseerde zij de burgemeester van Amsterdam, onder andere op het vlak van veiligheid. Dat er geen pure jurist op Justitie zit, wordt ruimschoots gecompenseerd met deze stevige praktijkervaring.  

Met Carola Schouten (CU) krijgen we een bevlogen minister van Armoedebeleid, die bovendien ook vicepremier blijft. Haar achtergrond is een bedrijfskundige, en vanaf haar 18e leidde zij een boerderij samen met haar zussen. Een minister met ondernemersbloed dus. Als alleenstaande ouder woonde ze in de Rotterdamse wijk Spangen. Schulden- en armoedeproblematiek kent ze van dichtbij. Dat kan alleen maar meerwaarde hebben voor onze beroepsgroep.

De nieuwe staatssecretaris van Toeslagen wordt Aukje de Vries (VVD). Na haar langdurige loopbaan bij onder andere gemeente Leeuwarden en provinciale staten Fryslân is ze Tweede Kamerlid geworden, wat ze inmiddels al bijna tien jaar doet. Daardoor zal ze ongetwijfeld zowel de beleidskant als de realiteit van de lokale praktijk door en door kennen. Als Kamerlid heeft ze altijd graag willen weten wat er leeft; ik kan me niet anders voorstellen dan dat het goed zal klikken met de gerechtsdeurwaarders, die vaak precies weten wat er leeft door hun vele persoonlijke contacten met burgers.

Ik verheug me op een vruchtbare samenwerking tussen deze bewindslieden en de KBvG, die in feite al in gang is gezet door hun voorgangers. Met demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming heeft de KBvG in 2020 een convenant getekend waar een groot deel van onze beleidsthema’s in terugkomt. En de opbrengst van de thematafelsessies die het ministerie afgelopen zomer organiseerde, is dat drie onderwerpen die belangrijk zijn voor onze beroepsgroep al direct in gang zijn gezet: eenvoudige incasso, een sociaal tarief en een kwaliteitsfonds voor digitalisering en innovatie. Ik wil minister Dekker dan ook hartelijk danken voor zijn inspanningen voor de gerechtsdeurwaarders.

Ook demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen die zich tot nu toe bezig hield met het herstel van de toeslagenaffaire wil ik hartelijk danken voor de prettige samenwerking. De rol van de gerechtsdeurwaarders bij de afwikkeling van de private schulden werd duidelijk gewaardeerd tijdens het werkbezoek van de staatssecretaris aan deurwaarderskantoor BoitenLuhrs en ook vanuit de Belastingdienst hebben we complimenten ontvangen over onze oplossingsgerichtheid. 

Laat 2022 een jaar zijn van nieuwe kansen voor de beroepsgroep, van innovatie en samenwerking met gewaardeerde bekende, en ook nieuwe, partijen.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen