Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 10 maart 2022 vindt de verkiezing van de voorzitter van het bestuur van de KBvG plaats.
Met het aftreden van Michaël Brouwer op 21 december jl. is de vacature voor deze functie ontstaan. Hoewel de werkzaamheden van de KBvG gewoon doorgang vinden, heb ik meteen bij mijn benoeming tot waarnemend voorzitter aangegeven dat het zaak is om zo snel als mogelijk te zorgen voor een democratisch gekozen bestuursvoorzitter. En dat gaan we nu doen.
 

De voorzitter van het bestuur is het visitekaartje van de KBvG en het boegbeeld van het ambt. Belangrijke taken van de voorzitter zijn het verbinden van de achterban, het onderhouden van de relaties met onze stakeholders en ketenpartners en leiding geven aan het realiseren van het beleid. De voorzitter wordt gekozen voor een termijn van drie jaar en is één keer voor een zelfde termijn herkiesbaar. Als je kijkt naar het illustere rijtje aan oud-voorzitters, dan zie je wat voor een enorme impact je in die zes jaar kan maken voor onze beroepsgroep en voor de maatschappij.
 
Gister hebben we onze leden via een mailing uitgenodigd om te solliciteren op de vacature van voorzitter van het KBvG-bestuur. En meteen is het gaan gonzen in de markt. Het is natuurlijk ontzettend spannend wie het gezicht wordt van de beroepsgroep. Elke benoemd gerechtsdeurwaarder kan zich kandidaat stellen. De eerste geschiktheid van de kandidaat wordt door de vacaturecommissie beoordeeld aan de hand van het functieprofiel van bestuursvoorzitter. Naast een heldere motivatie en een CV dat goed aansluit bij de positie, is het ook belangrijk dat de kandidaat ondersteund wordt door de directie of aandeelhouders van de gerechtsdeurwaardersorganisatie waar de kandidaat aan verbonden is. De bestuursvoorzitter moet immers de ruimte hebben om de functie naar behoren te kunnen vervullen. En ik kan inmiddels uit persoonlijke ervaring aangeven dat je hier meer dan fulltime mee bezig bent. En dat het weliswaar een zware, maar vooral ook heel eervolle en invloedrijke positie betreft. Overweeg je je kandidaat te stellen, weet dan dat je mij altijd kunt bellen.

Lijkt de kandidaat op het eerste gezicht geschikt, dan wordt diegene uitgenodigd voor een gesprek met de vacaturecommissie. De commissie brengt over elke kandidaatstelling een advies uit aan de Ledenraad. Op 10 maart is de grote dag. In een ingelaste en openbaar toegankelijke vergadering van de Ledenraad - de democratisch gekozen vertegenwoordigers van alle gerechtsdeurwaarders - zullen de kandidaten zich presenteren en verdedigen. En dan volgt, als het goed is, witte rook.

Spannende weken dienen zich dus aan voor de KBvG. Als waarnemend voorzitter houd ik voor nu het schip op koers, het is aan de nieuwe voorzitter om straks weer volle kracht vooruit te stomen. En daar verheug ik me op.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen