Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Dinsdag kregen we de uitspraak in het renvooi dat de KBvG heeft geïnitieerd over het beslag op de zorgbonus. Zoals was ingeschat was een nee en een ja met daarbij een advies van de rechter. Ja beslag op de zorgbonus kan, nee een beslag op de inkomsten treft niet automatisch de zorgbonus en het advies van de rechter om na te gaan of de opdrachtgever beslag op de zorgbonus wil.

Een mooie uitspraak voor juristen en ook een belangrijke voor gerechtsdeurwaarders en politici, pers en ketenpartners. Met de uitspraak is duidelijkheid geschapen en hebben we de maatschappelijke discussie of er wel of geen beslag kon en moest worden gelegd serieus genomen en onze verantwoordelijkheid gepakt.

Deze procedure laat haarfijn het verschil zien tussen gerechtsdeurwaarders en overheidsinvorderaars. De invorderaars van de kindertoeslag blijken zonder aanziens des persoons te hebben ingevorderd, signalen dat het niet goed ging werden niet opgepikt. Gerechtsdeurwaarders hebben gesignaleerd dat er een maatschappelijke discussie ontstond over beslag op de zorgbonus. Daarom hebben we een renvooi procedure aangespannen om een vonnis te krijgen waarmee landelijk duidelijkheid is gegeven.

Dat is precies waarom gerechtsdeurwaarders onafhankelijk en onpartijdig zijn. Waarom invordering, ook die van overheidsgelden, bij onafhankelijke gerechtsdeurwaarders thuishoort. Precies waarom ik trots ben op mijn gerechtsdeurwaardersschap.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen