Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Toegang tot adres- en inkomensgegevens, het veilig in bewaring hebben van miljoenen euro’s, het zonder toestemming van de bewoner een woning mogen binnentreden, het is maar een kleine greep uit de bijzondere, soms vergaande bevoegdheden die ons als gerechtsdeurwaarder zijn gegeven. 

Regels en toezicht
Gerechtsdeurwaarder word je pas nadat je met goed gevolg een vierjarige hbo-opleiding tot gerechtsdeurwaarder hebt afgerond. Ook na deze opleiding blijf je je gehele loopbaan verplicht onderwijs te volgen in je vakgebied. Bovendien is elke gerechtsdeurwaarder lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG maakt regels voor een goede beroepsuitoefening (zoals kwaliteitsstandaarden voor dienstverlening) en daaraan moeten alle gerechtsdeurwaarders zich houden. 
Op het naleven van die regels wordt door de KBvG, het Bureau Financieel Toezicht en de tuchtrechters bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toegezien. Overtreed je de regels, dan kan je uit het ambt worden gezet.

Ook vanuit gerechtsdeurwaarder nadruk op kwaliteit 
Een solide stelsel van regels en toezicht dus. Daarnaast laat de gerechtsdeurwaarder zelf regelmatig door een externe auditor toetsen of zijn kantoorvoering voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaarden die wij onszelf hebben opgelegd. Ook deze toetsing is verplicht en zonder positieve uitslag mag je geen gerechtsdeurwaarder zijn.

Voor alle werkzaamheden dezelfde strenge regels
Bij alles wat wij doen, of dit nu onze ambtelijke werkzaamheden zijn -zoals het leggen van beslag- of andere werkzaamheden -zoals het versturen van incassobrieven- gelden dezelfde regels. De toezichthouder maakt geen onderscheid of ik geld incasseer na het versturen van een brief of na het leggen van een beslag; ik heb in alle gevallen dat geld veilig te houden op mijn derdenrekening, zo snel mogelijk af te dragen aan mijn opdrachtgever en dat wat ik te veel ontvang, direct terug te storten aan de schuldenaar. 

Bij mijn beëdiging heb ik beloofd mij aan de wet te houden en mijn taken eerlijk en zorgvuldig uit te voeren. Het is terecht dat die belofte ook geldt als ik andere werkzaamheden dan mijn ambtelijke werkzaamheden verricht.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen