Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Sinds 1 januari geldt een beslagvrij deel op bankrekeningen en de bevoegdheid voor gerechtsdeurwaarders om aan de banken te vragen of iemand er bankiert. Deze veranderingen hebben wij zelf voorgesteld en zien wij als een belangrijke eerste stap naar meer transparantie van vermogen. Want als de rechter heeft bepaald dat betaald moet worden, kan dat alleen maar bewerkstelligd worden als we weten of er vermogen is en waar. Gerechtsdeurwaarders zijn dan ook blij met de nieuwe bevoegdheid om bij banken te informeren of de betreffende burger of bedrijf daar rekeningen heeft lopen.

Blij met twee kanttekeningen. Gerechtsdeurwaarders moeten nu bij elke bank afzonderlijk informeren of betrokkene daar een bankrekening heeft. Met zo’n 80 bancaire instellingen in Nederland is dat geen pretje en in deze digitale tijd een compleet achterhaalde manier van werken. Tegelijk is daarvoor in de wet een passende vergoeding geregeld.

De andere kanttekening gaat over het saldo. De gerechtsdeurwaarder krijgt alleen informatie van de bank of er een rekening loopt, maar niet wat het saldo is. Een beslag is dus eigenlijk een grote gok: we weten niet of er ook echt geld op de rekening staat. De rechter heeft dus een recht vastgesteld en die schuldeiser moet vervolgens maar op goed geluk een bankbeslag gaan leggen. Dat strookt wat ons betreft bepaald niet met de uitgangspunten van onze rechtsstaat. 

Maar het is een eerste stap in de goede richting. De nieuwe werkwijze moet nog duidelijk inbedden: de bevragingsmogelijkheid levert de banken een behoorlijke hoeveelheid werk op. De KBvG heeft dan ook al langer gepleit voor de mogelijkheid tot bevraging via een bankregister, om voor de hand liggende redenen via de SNG.  Dat levert zowel de banken als de gerechtsdeurwaarder een enorme tijd- en werkbesparing op. En dat zou nog meer opleveren als we dan meteen ook saldo informatie meekrijgen 

In de frequente overleggen die we hierover hebben met de banken, wordt met name ook gesproken over de aantallen bevragingen. De banken worden in deze eerste maanden na invoering van de nieuwe regel veel bevraagd. Zij houden dit nauwgezet bij in verband met de benodigde personele bezetting die het van hun vraagt. En omdat het een nieuwe bevoegdheid is, is ook het BFT geïnteresseerd in hoe uitvoering eraan wordt gegeven door de gerechtsdeurwaarders. 

Zoals altijd zie je ook hier dat vele ogen het werk van de gerechtsdeurwaarder volgen, ook op deze weg naar meer transparantie van vermogen. De beroepsgroep is het gewend om proportioneel en doelgebonden gebruik te maken van zijn informatiebevoegdheden. Reden te meer om snel de volgende stappen te zetten naar meer transparantie van vermogen. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen