Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Minder omzet, minder nieuwe zaken, minder beslagen, ontruimingen, huisbezoeken en gerechtsdeurwaarders. In de afgelopen dagen hebben we daarmee flink de media gehaald. Die media hebben we bewust opgezocht. Niet omdat we zo blij zijn met minder, maar wel omdat dit de realiteit is. Harde cijfers die aangeven dat er geen schuldentsunami is. Harde cijfers die ook de noodzaak benadrukken van andere verdienmodellen zoals eenvoudige titelverschaffing, vergoeding voor sociale taken en de belastinginvordering.

De maatschappij denkt anders over schulden. Gerechtsdeurwaarders staan midden in die discussie en komen met oplossingen. Wij denken aan de belangen van de schuldenaar en de schuldeiser. Aan duurzame oplossingen, niet even snel schulden wegpoetsen. Daarbij hoort ook kritisch naar het systeem kijken.
 
We voorkomen meer ontruimingen (6200) dan dat we er uitvoeren (3100). De maatschappij wil zo min mogelijk ontruimingen. Ons systeem beloont ons alleen voor ontruimen, voorkomen doen we onbetaald. Daar straffen we onszelf dus eigenlijk mee. Een ander systeem, waarmee voorkomen wordt beloond, hoort bij deze tijd!

We weten dat 90% van de zaken bij de Kantonrechter verstek is. Klip en klare incassozaken waar geen verweer is. Dan is de reguliere gang naar de rechter een hele dure. Om de schuldeiser zijn recht te geven en de schuldenaar niet met onnodige kosten op te zadelen, kan dat sneller en goedkoper.
 
Als laatste de overheidsinvordering. Iets waar diverse toezichthouders op de overheid, zoals rechter en ombudsman, herhaaldelijk hun zorgen over hebben uitgesproken. Want onze overheid is inmiddels het tegenovergestelde van de scheiding van de machten: ze bundelt drie machten! Schuldeiser, titelverschaffer en deurwaarder, onze overheid doet het allemaal.
 
Zo heeft Montesquieu het niet bedoeld. De uitvoering van titels hoort bij de onafhankelijke gerechtsdeurwaarder. Invordering is onze core business, daar weten wij alles van, daar zijn we dagelijks mee bezig en we innoveren om het eerlijker en rechtvaardiger te maken.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen