Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen vrijdag tekende ik met Chris Breedveld, voorzitter BFT, online de intentieverklaring KBvG – BFT. De intentieverklaring omvat afspraken om samen de kwaliteit en integriteit van gerechtsdeurwaarders te bevorderen.

In de verklaring zijn de uitgangspunten voor de samenwerking benoemd: vertrouwen, respect, transparantie en proactieve communicatie over en weer. Daarnaast is er een overlegstructuur en frequentie afgesproken op bestuurlijk en uitvoerend niveau.

Beide partijen hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. De wettelijke taak van de KBvG richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening, vakbekwaamheid van gerechtsdeurwaarders en het stellen van normen. Het BFT houdt financieel en integraal toezicht op de gerechtsdeurwaarders.
 
Belangrijk punt van de intentieverklaring zijn de benoemde beleidsmatige thema’s. Ondermeer het bevorderen van normconform gedrag, herijking van de regelgeving, signalen en onderzoeken terugkoppelen en gebruiken voor preventie zijn belangrijke onderwerpen voor de toekomst.

Toezicht klinkt misschien niet prettig maar het betekent wel dat we een taak uitvoeren die dermate belangrijk is dat een goede en integere uitvoering absoluut vereist is. De gerechtsdeurwaarder en goed toezicht zijn onlosmakelijk verbonden. Ze borgen we dat we op een verantwoorde manier onze staatsmacht, uitvoerende macht, gebruiken. Toezicht hoort bij ons en versterkt ons ambt!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen