Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het KBvG jaarverslag maakt duidelijk wat gerechtsdeurwaarders al langer wisten: minder dagvaardingen, beslagen, ontruimingen, deurwaarders en omzet. Voor een gezonde bedrijfsvoering zal de gerechtsdeurwaarder in 2025 dan ook nieuwe diensten moeten gaan verlenen.

Het beleidsplan noemt als voorbeelden: eenvoudige titel verschaffing, transparantie van vermogen, invorderen voor de overheid en schulddienstverlening. Hoewel deze ideeën niet nieuw zijn moeten ze nog wel worden uitgewerkt en gerealiseerd. Daarvoor gaan we na de zomervakantie bijeenkomsten met onze leden organiseren.

De KBvG is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo), de beroepsorganisatie van alle gerechtsdeurwaarders. Waarin samenwerken aan de toekomst van ons ambt essentieel is, omdat de wereld om ons heen continu verandert. Al twintig jaar bewegen we binnen de KBvG met succes mee met die veranderende wereld. We discussiëren over thema’s zoals onafhankelijkheid, kwaliteit en tariefmodellen. Soms zijn dat pittige discussies. Daar ben ik trots op. Het zijn belangrijke thema’s en dan mag een discussie pittig zijn. Discussies staan voor een betrokken en levendige beroepsgroep. Naast pittige discussies is het dan ook belangrijk om de diverse inzichten vanuit de beroepsgroep op te halen om de plannen goed te kunnen uitwerken.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen