Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De NOS opende deze week met het nieuws dat 10.000 mensen benadeeld zijn door een te laag berekende beslagvrije voet (BVV). U heeft ongetwijfeld de nieuwsberichten gelezen.

Sinds beslag op inkomsten mogelijk is, werd steeds duidelijker dat de rekenwijze voor de beslagvrije voet niet aansloot bij de praktijk. Schattingen dat 75% foutief was vastgesteld, onderstreepten de urgentie voor vernieuwing. Onder de oude regels waren er 244.000 derdenbeslagen, 75% daarvan is 183.000. Daar was de beslagvrije voet gebaseerd op incomplete gegevens en foutief vastgesteld.

De nieuwe regelgeving is vanaf 1 januari van kracht. Naast de nieuwe rekenmodule wordt er nu binnen de gehele beslagketen samengewerkt door alle beslagleggende partijen. Een enorme stap met zowel een technologische innovatie en een systeemsamenwerking.
 
Die systeemsamenwerking heeft hier ook zijn meerwaarde bewezen. Het probleem werd ontdekt, vervolgens werd er goed en snel samengewerkt om een oplossing te bedenken. Omvangrijke innovaties houden altijd een risico in. 

Daarmee wil ik de 10.000 mensen met een te laag vastgestelde BVV niet bagatelliseren. We doen ons best om die foutkans zo klein mogelijk te maken. Dat hebben we hier laten zien. Zoals Churchill dat zo mooi zei: “The proof of the pudding is in the eating”. 
   

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen