Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Met de miljoenennota is door het demissionaire kabinet op diverse punten een keuze gemaakt. Eén valt mij bijzonder op: investeren in de stabiliteit van de rechtsstaat. En dan vooral de toegang tot het recht. Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor een betere vergoeding van sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren. Daarnaast is er een verlaging van de griffierechten op komst. Beide maatregelen zijn een belangrijke stap in de versterking van de rechtsstaat.

Door deze twee maatregelen wordt procederen makkelijker en toegankelijker. Mensen en ondernemingen kunnen hun recht halen bij de rechter en als ze dat zelf niet kunnen is er deskundige hulp. Onze rechtsstaat is geen vanzelfsprekendheid. Het belang werd pijnlijk duidelijk door de kindertoeslagaffaire. Deze beide voorstellen van het kabinet zijn een goede stap om recht beter te borgen voor iedereen, arm of rijk. Toegankelijke rechters en sociale advocatuur. 

Nieuwe technieken en ontwikkelingen geven nieuwe kansen en dan moeten we samen zoeken naar het beste. Het beste voor iedereen. Juist voor het beschermen van kwetsbare medemensen is de investering in de rechtsstaat noodzakelijk. Het demissionaire kabinet heeft nu deze keuze voor versterking gemaakt. Een logisch vervolgkeuze is een verdere samenwerking in de keten, in digitalisering, rekening houdend met elkaars belangen en met een gemeenschappelijk einddoel voor ogen: de maatschappij! Daar wordt de maatschappij een heel stuk beter van!
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen