Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Van het CBS ontvingen wij de cijfers over het eerste half jaar van 2021. Als beroepsgroep kunnen we er voorzichtig optimistisch over zijn. Er zit een lichte stijging in ons werk, zowel in het totaal aantal ambtshandelingen (bijna 4%) als in de resultaten van de minnelijke vorderingen. Het totaal van de betalingen op minnelijke vorderingen steeg maar liefst met 50%. Ook de totale omzet is ten opzichte van het eerste half jaar van 2020 licht gegroeid, bijna 8,5%. Waren er vorig jaar echter nog 150 gerechtsdeurwaardersorganisaties, in het eerste half jaar van 2021, is dit aantal gekrompen tot 139.

De coronacrisis heeft veel impact gehad op de hele maatschappij en dus ook op de maatschappelijk verantwoorde afwegingen van veel van onze klanten. Schuldeisers besloten vaker om niet te dagvaarden. Afbetaling van schulden werd in sommige gevallen uitgesteld. Over het algemeen werd er coulanter omgegaan met schulden. De coronacrisis had daardoor echter ook impact op het werk van gerechtsdeurwaarders, in vergelijking met 2019 daalde de totale omzet van gerechtsdeurwaarders met zo’n 11%. 

De situatie had niet alleen gevolgen voor de omzet van de gerechtsdeurwaarderskantoren. Vanwege de coronamaatregelen werden in 2020 de exploten vaak via de brievenbus van burgers betekend in plaats van persoonlijk overhandigd. Bij een persoonlijke betekening kan de gerechtsdeurwaarder tekst en uitleg geven aan de debiteur. We komen tenslotte met een niet alledaagse boodschap, die bovendien in ambtelijke taal is vervat. Daarnaast kan de gerechtsdeurwaarder aan de voordeur meedenken over oplossingen, wanneer het verschuldigde bedrag niet in één keer kan worden betaald. Dat het percentage brievenbusbetekeningen inmiddels weer licht daalt, is dus een goede ontwikkeling.

Ook het aantal daadwerkelijk uitgevoerde ontruimingen is in het eerste half jaar van 2021 39% van het aantal bevolen ontruimingen. 61% van de bevolen ontruimingen hebben we kunnen voorkomen. Het aantal uitgevoerde ontruimingen is al een aantal jaar dalend, van een totaal van 5.400 in 2018 naar 1.600 in de eerste helft dit jaar.

Dat de maatschappij langzaamaan weer terugtrekt naar het oude normaal lijkt nu dus zichtbaar in de cijfers van het eerste half jaar. Schulden afbetalen kan immers niet eeuwig worden uitgesteld. Schuldeisers zouden dan zelf in de positie van schuldenaar kunnen komen met alle gevolgen van dien. Als beroepsgroep blijven we ons uiteraard wel hard maken voor een maatschappelijk verantwoorde aanpak van schulden, ook buiten corona om. schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen