Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen donderdag was het eerste overleg van de KBvG met de minister van Rechtsbescherming. In het onlangs gesloten convenant zijn afspraken gemaakt over de overlegstructuur. We voerden een prettig, openhartig en constructief gesprek.

Met het beleidsplan en de position paper hebben we onze voorbereiding goed gedaan. In het gesprek kon ik daarom goed onderbouwen waarom:
-    eenvoudige titelverschaffing
-    publieke invordering door de gerechtsdeurwaarder
-    transparantie van vermogen
belangrijk zijn om te realiseren.
 
Belangrijk voor gerechtsdeurwaarders maar meer nog voor de maatschappij. De rechtszekerheid wordt beter bediend met eenvoudige titelverschaffing en transparantie van vermogen. Beide zorgen voor een eerlijker en beter recht. Vonnissen worden goedkoper, recht wordt betaalbaarder.

Wanneer goed inzichtelijk is of er vermogen is en zo ja, waar, kunnen vonnissen beter en eerlijker ten uitvoer worden gelegd. Invordering door de gerechtsdeurwaarder van publieke vorderingen biedt burgers een betere rechtsbescherming en brengt de scheiding van de drie staatsrechtelijke machten weer terug.
 
Met het bespreken van deze belangrijke onderwerpen hebben we ze op de agenda gezet bij het ministerie. Er zal nog veel werk moeten worden verzet, maar het begin is gemaakt en ik zie serieuze kansen om ze te realiseren. Daar werk ik graag hard aan met het bestuur, bureau, ledenraad en alle leden van de KBvG.  
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen