Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen maandag, 4 oktober, kwam de staatssecretaris van het ministerie van Financiën, Alexandra van Huffelen, op werkbezoek bij BoitenLuhrs, een Haags gerechtsdeurwaarderskantoor. Na een jaar intensief samenwerken om snelle oplossingen te creëren voor het herstel van de kindertoeslagaffaire, konden we elkaar eindelijk in de ogen kijken. 

De staatssecretaris ging bij het gerechtsdeurwaarderskantoor in gesprek met verschillende medewerkers van het incassoteam en een gerechtsdeurwaarder. Het was heel waardevol dat zij hun ervaringen konden delen. Daaruit bleek maar weer dat de situatie van de toeslagenaffaire heel complex is en dat het verhaal van elke debiteur uniek is.
 
Dat de staatssecretaris met de beroepsgroep zo’n open en constructief gesprek heeft gevoerd, voelt als erkenning voor onze inspanningen. We hebben als gerechtsdeurwaarders snel geschakeld om ervoor te zorgen dat de gedupeerden in eerste instantie een moratorium kregen, een pauze in de invordering van hun schulden. Toen het moratorium afliep, heeft elk gerechtsdeurwaarderskantoor dat dossiers had van mensen die nog niet officieel gedupeerd waren verklaard, deze debiteuren persoonlijk te woord gestaan. Om uit te leggen dat de invorderingen weer zouden starten en welke eventuele oplossingen er voor hen waren als zij niet konden betalen.
 
Het is een arbeidsintensief traject voor de gerechtsdeurwaarderskantoren. Door de goede samenwerking met de Belastingdienst en het ministerie kon de menselijke maat voor deze groep mensen weer centraal worden gesteld. Daarbij heeft de KBvG concrete voorstellen gedaan om oplossingen voor deze mensen te versnellen, zodat kan worden voorkomen dat hun schuldenproblematiek escaleert.

Ik heb er veel waardering voor dat we door deze constructieve samenwerking maatwerk en een luisterend oor kunnen leveren aan een groep mensen die lang in de kou hebben gestaan. Het was ook fijn dat de medewerkers van BoitenLuhrs hun ervaringen wilden delen en dat het kantoor de staatssecretaris en de KBvG zo hartelijk heeft ontvangen. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: deze mensen snel en goed helpen om uit hun schuldensituatie te komen.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen