Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het digitale beslag op motorrijtuigen is gerealiseerd. Een korte zin waar heel veel werk achter zit. De wens om op afstand beslag op motorrijtuigen te kunnen leggen komt uit het KBvG beleidsplan 2016-2020. In goede samenwerking tussen de KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we dit punt in de herziening van het beslag- en executierecht verwerkt gekregen. 

Door het beslag in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in te schrijven hoeft de gerechtsdeurwaarder het betreffende motorrijtuig niet meer fysiek aan te treffen en ontstaat er een blokkerende werking: het motorrijtuig kan niet zomaar worden verkocht. Makkelijker om beslag te leggen en een beslag dat door de blokkerende werking (het kenteken kan niet meer worden overgeschreven door het beslag) praktisch beter werkt. Daarmee wordt recht gedaan aan de schuldeiser: als er vermogen is om de vordering te betalen kan daar beter verhaal op worden gehaald. 

Naast de wetsregels moest het nodige werk worden verzet door de SNG en RDW om dit ook technisch te realiseren. Dat is keurig op tijd gelukt met een goed werkbare applicatie waarmee we een mooi visitekaartje hebben afgegeven. We komen met goede ideeën, overleggen met de juiste instellingen, weten de nodige samenwerking succesvol af te ronden met werkende software en als kers op de taart: instrueren onze collega’s tijdig hoe een en ander werkt.

Dit is een prestatie van formaat voor onze beroepsgroep, waar we trots op mogen zijn: KBvG, SNG en alle gerechtsdeurwaarders. We hebben weer eens laten zien dat op gerechtsdeurwaarders, KBvG en SNG te rekenen is. We denken mee, spreken af en doen wat we hebben beloofd!   
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen