Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. De politieke partijen hebben hun programma’s klaar en vinden allemaal iets anders over schulden en gerechtsdeurwaarders. Van schuldenrust tot een gerechtsdeurwaarder in staatsdienst zijn er wensenlijstjes gemaakt.

Het regeerakkoord van deze demissionaire regering heeft duidelijk gemaakt dat schulden een politiek aandachtspunt zijn. Met de brede schuldenaanpak is het huidige kabinet een weg ingeslagen die een nieuw kabinet waarschijnlijk gaat voortzetten. Voor gerechtsdeurwaarders is het dan essentieel om aan tafel te zitten. Om duidelijk te maken wat we doen en hoe we dat willen doen, omdat het over ons werk gaat en over onze toekomst.

Achter de schermen zijn we als bestuur en bureau al een tijdje bezig met het voorbereiden van een campagne en een debat waarmee we de kandidaat kamerleden willen informeren. Dat doen we samen met ons communicatiebureau Leene en het PA-bureau WKPA. Niet verbazingwekkend zijn het beleidsplan van de KBvG en het onlangs met het ministerie van Justitie en veiligheid gesloten convenant onze uitgangspunten. Die uitgangspunten proberen we zoveel mogelijk te linken aan de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Daarmee gaan we in gesprek met die partijen zowel voor een komend regeerakkoord als voor hun zittingsperiode in de kamer. Contacten opbouwen, lijntjes leggen en werken aan de toekomst.

We gaan op verschillende manieren onze boodschap communiceren, posts op socials, brieven, artikelen en interviews in GDW online en GDW-magazine. Nog onder voorbehoud kijken we of we een debat kunnen organiseren met de politieke partijen.

Veel werk in een korte tijd maar superleuk om te doen en belangrijk voor onze beroepsgroep.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen